Kuruluşumuz
Renada İnşaat Renada Hakkımızda
Kuruluşumuz

Kuruluşumuz 2008 yılında Devrim .....  tarafından Sakarya merkezli olarak kurulmuştur. 
Yol altyapı ve üstyapı işlerini uzmanlık alanı olarak seçmiştir.

   Kuluşundan itibaren sivil ve kamu ihalelerine ağırlık veren  firma yapılanmasını, makine parkını ve personelini; altyapı, yol ve asfalt kaplama alanlarına yöneltti. 

   Dinamik yapısı ile kısa sürede iş dünyasında kendisine yer edinen firmamız aldığı taahhüt işlerini kısa zamanda sonuçlandırarak ilgili kurumlara teslim etti ve işletmeye alınmasına imkan vererek milli ekonomiye katkı sağladı.
 
   Şirketimiz; kurulduğu tarihten günümüze dek devamlı genişleyen ülke ekonomisi ile orantılı bir gelişme sergiledi.

   İşlerin yapılması için ortaya çıkan  ihtiyaçlar ve genişleyen iş hacmine paralel olarak yeni yatırımlarını, iş makinelerini, tüm araç ve ekipmanlarını yenileyerek, kaliteli işi en kısa sürede  üretirken, verimliliği arttırma bilinci ile sahip olduğu personel ve araçlardan en yüksek verimi almayı ilke edindi.

   Şirket bünyesindeki personellerini sürekli eğitime tabi tutarak gelişmelerden anında bilgi sahibi olmalarını ve yenilikleri uygulama alanına aktarmalarını sağladı.
   
   İşin planlama ve yapımı sırasında kaliteden taviz vermeden hızlı, ekonomik, çevreci, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun davranış göstermek; yaptığı işte kalite, dürüstlük ve işine saygılı olmak, yöneticiden en alt kademedeki personele kadar bütün çalışanların vazgeçilmez ana ilkeleri haline gelmiş ve bir şirket politikası halini almıştır.

   Şirketlerimiz, istihdamda, vergi ve SSK prim ödemelerinde her yıl öncekine oranla daha yüksek seviyeleri yakalayarak, başarılarını artırmıştır.

   Amacımız;  tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla birlikte işimizde kaliteyi yakalarken, en ekonomik ve sağlıklı çözümleri geliştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak işleri en kısa zamanda yapıp teslim etmektir.